#itsinoursystem

Een hoger rendement én
meer vrije tijd?

Thomas® regelt het!

Vraag brochure aan

Thomas® helpt ondernemers in de varkenssector om een hoger rendement – en dus meer winst – uit hun bedrijfsvoering te halen. Dat begint met het creëren en behouden van een perfect stalklimaat en het verlagen van de energiekosten, het optimaal ventileren van de stallen en het zorgdragen voor een beter dierwelzijn waardoor minder ziektes en dus lagere dierenartskosten optreden. Maar Thomas® gaat verder, want hij zorgt ook voor het inzichtelijk maken van alle relevante managementgegevens en de besturing van alle gekoppelde systemen vanaf zowel een PC als de tablet of smartphone van de veehouder. Zodoende zijn zij in staat om snel, accuraat en onafhankelijk – van waar ze op dat moment ook zijn – inzage in temperatuur, CO2, voer- en watervoorziening en ventilatie te hebben en daar direct op te reageren. Dat is geen toekomstmuziek maar ondernemen op niveau. Ondernemen, samen met Thomas®.

Thomas® – Total Hotraco Online Management & Automation System – is het resultaat van meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen van automatiseringsoplossingen voor de veehouderij. Nu hebben we deze ervaring en knowhow gekoppeld aan onze reeds bestaande ervaring in de varkenssector en van daaruit een compleet nieuw systeem regelcomputers en ventilatieoplossingen ontwikkeld. Speciaal voor de veeleisende varkenshouderij. Daarbij hebben we heel goed geluisterd naar de markt en gebruik gemaakt van de feedback van varkenshouders, dealers en installateurs.

Ontmoet ons

14, 15 en 16 maart 2017

LIV Venray, stand 375

#itsinoursystem

Thomas® Systeem

Perfecte systeemharmonie tussen regelcomputers, droogvoer- en ventilatiesystemen. Dat creëert een optimaal stalklimaat, zorgt voor het perfect ventileren van alle ruimten, het optimaal voeren van alle dieren en een goede watervoorziening. Gekoppeld aan een innovatief besturings- en managementprogramma waarmee alle benodigde én gegenereerde data vanuit de onderneming wordt verzameld. Afdelingsgegevens worden uitgewisseld en geanalyseerd en centrale regelingen automatisch geoptimaliseerd.

ThomApp®

Met de ThomApp® is het mogelijk om de Thomas® stalcomputers op afstand te bedienen met uw smartphone. Via de Thomas® interface kunt u met uw smartphone inloggen op de computers van uw bedrijfsinstallatie en zo uw complete installatie op afstand besturen. Zeer eenvoudig en overzichtelijk omdat de toetsen en schermen exact gelijk zijn aan die van de computer.

Thomas® Klimaatregeling

Thomas® regelt, op basis van ingestelde ventilatiecurves, de staltemperatuur en het ventilatieniveau in de stal. Met ieder denkbaar ventilatiesysteem: van natuurlijke tot mechanische ventilatie, van plafond- tot kanaalventilatie en combinaties hiervan. Zo worden automatisch de beste groeicondities gecreëerd.

Thomas® SmartFlow

Een innovatief centraal afzuigsysteem zonder meetventilatoren. Het systeem meet op basis van drukverschil over de regelunit. Daardoor wordt nauwkeuriger ventileren, ook bij minimum ventilatie, mogelijk. Een onderdruksensor meet het drukverschil tussen de afdeling en het centrale kanaal. Thomas® berekent de hoeveelheid verplaatste lucht en stuurt de regelklep in het afzuigpunt aan.

Thomas®Feed

Droogvoersysteem waarbij alle dieren hetzelfde voer krijgen. Met behulp van twee frequentieregelaars in staat om voer uit maximaal twee silo’s te mengen. De Thomas® Feed kan in één of twee circuits starten. De circuits kunnen hierbij gelijktijdig lopen waarbij het eerste circuit het tweede circuit vult, of de circuits worden achter elkaar gestart.

Thomas®Multifeed

Voert per voerplaats de juiste portie in de juiste samenstelling. De samenstelling van het voer kan dagelijks wijzigen. De voercomponenten kunnen zowel uit silo’s komen als met behulp van doseerapparaten (minidosering) toegevoegd worden. De hoeveelheid en samenstelling van het voer kan worden samengesteld in een voertabel, de voertijden en hoeveelheid worden ingegeven in een bioritmetabel.

Nieuws

Hotraco Agri op beurs
Nieuws
2 maart 2017

Hotraco Agri op de LIV in Venray, van 14-16 maart 2017

Deze vakbeurs is een verzamelpunt voor de (regionale) varkens-, pluimvee- en kalverhouderij. Exposanten en bezoekers…
Read More
Nieuws
8 december 2016

Renovatiestal met Thomas® Climate

In Wanroij zijn twee varkensstallen gerenoveerd.  In totaal heeft dit bedrijf 26 afdelingen met 4500…
Read More
Nieuws
22 november 2016

Thomas® succesvol toegepast in Nederlands Varkensbedrijf

Het Thomas®  automatiseringssysteem voor de varkenshouderij  is geïntroduceerd op de EuroTier 2016 en inmiddels al…
Read More